• Folkekirken som attraktiv arbejdsplads

Denne hjemmeside er udviklet af ”Stiftsudvalget for Folkekirken som attraktiv arbejdsplads” i Aarhus Stift. Stiftsudvalget arbejder tæt sammen med bl.a. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Pastoralseminariet i Aarhus og København, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Præsteforeningen, Landsforeningen af menighedsråd, Provsteforeningen og som repræsentant for biskopperne Henrik Wigh-Poulsen, biskop i Aarhus Stift.

Kirkekunst er en stor del af dansk kulturhistorie. Dette værk er skabt af Maja Lisa Engelhardt for Viborg Domkirke.

Tak!

Denne udgivelse afspejler, at Folkekirken er en FOLKEsag. Utroligt mange institutioner, organisationer og personer i og omkring Folkekirken har bakket op om projektet. Uden jeres bidrag ville det ikke være lykkedes.

Desuden vil vi gerne takke Søren Ulrik Thomsen og Maja Lisa Engelhardt for at have stillet deres værker vederlagsfrit til rådighed for Folkekirken.

Folkekirken bringer også en stor hjertevarm tak til Salling Fondene for økonomisk støtte til dette projekt og materiale.

Desuden vil vi gerne takke de stifter i Danmark som har bidraget økonomisk: Aarhus, Aalborg, Fyens, Ribe, Viborg og Lolland-Falsters stifter.

FOTO: Hans Ole Madsen, Martin Pedersen, Christian Roar Pedersen, Lars Horn, Martin Høybye, Air Transport Wing’s fototjeneste, Aalborg Stift, Foto & Medielab, Moesgård Museum, Lars Kruse, Aarhus Universitet, Jesper Rais, Aarhus Universitet

STRATEGI, IDÉ, DESIGN OG TILRETTELÆGGELSE: Handpicked

©01/2017 FOLKEKIRKEN

©2017 FOLKEKIRKEN | blivpræst.dk | STRATEGI, IDÉ, DESIGN OG TILRETTELÆGGELSE: Handpicked