• Du gør en forskel
    hver dag

Som præst bliver du en del af et kollegialt fællesskab med mange engagerede, dygtige, vidende og livsglade mennesker

Du får mange muligheder for kurser, studieorlov og videreuddannelse.

Du indgår i en Folkekirke, hvor værdier som frihed, medmenneskelighed, imødekommenhed og oprigtighed står højt.

Du bliver en del af den kristendom og livsforståelse, som har eksisteret i tusinder af år og er meget større end os selv.

Du kommer til at arbejde i landets smukke kirker fyldt med historie og kirkekunst.

Folkekirken er en af Danmarks absolut største kulturinstitutioner og den største arrangør af lokale og nærværende kulturelle begivenheder.

Folkekirken har brug for præster, som sætter deres faglighed, kreativitet og imødekommenhed højt, når de gør Folkekirken værdifuld for vores mange medlemmer.

Dåb, konfirmation og bryllup

HVER ENESTE DAG GIVER MENING, FORDI DU GØR EN FORSKEL I DINE MEDMENNESKERS LIV

Det er et meget stort privilegium at være en del af andre menneskers liv i deres afgørende øjeblikke. Du kommer tæt på dem i den dybeste sorg og den højeste lykke. Kirken er her også for at holde fast i det store, smukke og skønne. Kirken sætter menneskers liv i større perspektiv, når glæden er så stor, at man må dele den. Du bliver kulturbærer og en central del af sognet og lokalsamfundet.

Begravelse

ALTID FREJDIG NÅR DU GÅR

For nye præster kan det virke grænseoverskridende at tænke på, at de snart skal varetage deres første begravelse. Men du vil erfare, at det er en af de begivenheder, hvor du virkelig gør en forskel, som ingen andre kan håndtere så godt som en præst. Det er berigende for dig selv og de mennesker, du hjælper, lige fra de indledende begravelsessamtaler til din tale, selve ritualet og den efterfølgende sjælesorg med de pårørende.

Du skaber selv dit job

Det er krævende at være præst, fordi du har mange opgaver og udfordringer hver eneste dag. Det eneste, du kan være sikker på, er at dagen bliver uforudsigelig, og at du kommer til at gøre en meningsfuld forskel.

En vigtig del af dit arbejde er at holde gudstjeneste. Samtidig får du mulighed for at løfte livets store øjeblikke: Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Som præst har du udstrakt frihed, selvstændighed og muligheder for at skabe dine egne arbejdsområder. Du kan bidrage med noget værdifuldt i dit lokalsamfund ud fra dine egne kompetencer og ambitioner og ud fra de særlige betingelser og udfordringer, der er i dit sogn. Det kan for eksempel være opsøgende socialt arbejde blandt de svageste i samfundet. Eller samarbejde med skoler, erhvervslivet, fritidsklubber og kulturinstitutioner.

En del af fællesskabet

DU BLIVER KLOGERE HVER DAG

Du møder hele tiden nye mennesker, som giver dig inspiration og refleksion, og som gør dig klogere på livets spørgsmål og problemstillinger. Samtidig har du som præst en forpligtelse til at studere og videreuddanne dig hele arbejdslivet. Du skal fyldes mentalt op, så du altid har mere at øse af i forhold til din menighed. På den måde får du andre til at vokse, samtidig med at du selv vokser.

SAMMEN OM LEDELSE OG UDVIKLING

Til hverdag kommer du til at arbejde tæt sammen med andre præster, din provst, menighedsrådet og kollegerne i sognet: Kordegn, graver, organist og kirkekor. Du skal kunne lide at stræbe efter de ledelsesmæssige mål, I sætter i fællesskab. Det kræver organisatoriske evner

Du skal være god til at lytte

HVAD HAR DU PÅ HJERTE?

Som præst skal du være god til at kommunikere – både på tomandshånd og i store fora. Og du skal forstå at lytte!

Du skal have lært en masse teologi, og du skal have et stort teologisk kraftoverskud for at kunne sætte livet i perspektiv.

I prædikener, undervisning og foredrag vil dine tilhørere gerne mærke, at du har viden, menneskelig erfaring og dannelse. Alt hvad du har lært på teologistudiet og pastoralseminariet giver dig en stærk basisviden. Samtidig følger en god taler med tiden, så du kan sige noget aktuelt i din prædiken og i dine taler.

Det er en kunst at prædike, så det rører mennesker og får dem til at leve livet. Når du skriver søndagens prædiken begynder en kreativ proces, hvor du skal reflektere over dagens tekst fra evangelierne. Hvordan kommer der noget vedkommende, livsnært og opløftende ud af teksten?

Som præst har du mulighed for at sige noget vigtigt, som har stor betydning for dine medmennesker. Det er ikke fordi præsten fortæller, hvad man skal tænke, tro og mene, men præsten giver sine tilhørere plads til at sætte deres eget liv i spil.

Du får brug for al din erfaring og alt det, du har lært om kristendom, historie, religion, samfund, antropologi, etik, retorik og kommunikation. Når du er god til at lytte, bliver det lettere at sige noget vedkommende.

Du kan blive det første og sidste åndehul i samfundet

RUMMELIGHEDEN I HØJSÆDET

Kirken har plads til alle – også de skæve, skøre og skrøbelige. Som præst er det afgørende, at du møder folk fordomsfrit dér, hvor de er i deres liv – ofte i de store overgange i tilværelsen, hvor de har brug for at blive talt med og ikke mindst lyttet til. Du kan være deres sidste håb om at komme gennem kriser og videre i livet. Dels fordi du har tavshedspligt, men først og fremmest fordi du er en eftertænksom samtalepartner, som kan give et nyt syn på tilværelsen. Og mest af alt fordi du har et eviggyldigt kærlighedsbudskab.

Hør hvad andre siger

”Det fremmeste studium fyldt med visdom og historie. Jeg har ikke foretaget mig noget bedre valg end at melde mig ind på teologi. Nogle knækker muligvis nakken på sprogene, men det gælder om at være vedholdende”

”Teologistudiet er betydningsfuldt, mangesidigt og udfordrende. Du får muligheden for at gå i de retninger, du har lyst til, så der er rum til fordybelse i det, der interesserer dig. Jeg var rigtig glad for de teologiske diskussioner og den faglige spændvidde!” 

”Teologistudiet er en legeplads, hvor du kan finde ud af, hvad det vil sige at være til som menneske. Et sted, hvor man får lov til at blive den, man er. Modnes. Hvad det vil sige at være til sammen med andre mennesker og sammen med Gud”

”Hver dag er ny og uforudsigelig. Ingen dage er ens. Alle dage er meningsfulde”

”Det er det studium, du kan suge mest livsnæring af. Og finde ud af, hvad det der med Gud er for noget. Der er en uendelighed indbygget i studiet, hvor de største spørgsmål kan rejses – de allerstørste spørgsmål i menneskelivet”

”I Folkekirken er man rigtig god til at udvise rummelighed og skabe relationer uden at stille krav. Uden at man skal bevise, at man som menneske er værd at have en relation til

”Det er vigtigt, at en præst har et åndeligt fundament. Ellers bliver man bare en tom stemme”

”En præst er et menneske, der er sat i virkelighedens verden med en tydning af tilværelsen og budskabet om, at kærligheden overvinder alt”

”Når livet bliver for stort til, at det kan være derhjemme, må vi op i kirken”

”Ofte er der situationer, som i sagens natur er følelsesmæssigt belastende. Men når det er allerværst, føler man til gengæld også, at det er allermest meningsfyldt, at det jo virkelig er derfor, jeg gør det her

”Det er et arbejde, hvor du har frihed til at indrette dig, så du virkelig bruger dine evner og anlæg. Du kan undervise eller bruge kunst og kultur i dit arbejde. Eller deltage i den offentlige debat eller socialt arbejde. Du har en platform, hvor du kan vælge forskellige retninger, som alle er meningsfulde”

”Jeg bliver selv klogere af at gå på arbejde hver dag. Når jeg eksempelvis har skrevet en prædiken, tænker jeg ofte, nu forstår jeg noget om menneskets eksistens, jeg ikke har forstået før” 

“Når vi er i felten i udlandet, er vi i en fremmed kultur, hvor feltpræsten naturligt kommer til at repræsentere et lille stykke Danmark – et lille stykke fædreland. Et asyl, hvor man i princippet lægger sine våben fra sig og samles i det fællesskab, der i hverdagen synligt kommer til udtryk igennem soldaternes kammeratskab, hjælpsomhed, tillid og loyalitet”

”Som præst skal du kunne holde mund, når der ikke er noget at sige. Også i smerten. Vi skal turde tie stille og mærke det andet menneske, som lider. Det er bedre, at jeg får en tåre i øjenkrogen, end at jeg fylder rummet med ord”

”Jeg kom til at holde af narkomanen og alkoholikeren, den hjemløse og den ensomme. Ingen andre taler deres sag. Vi forholder os til folk i øjenhøjde, også selvom de ligger ned. Det kræver bare, at man bøjer sig lidt mere”

”At være præst er ikke bare et job, men en livsstil båret af tro, håb og kærlighed. Hver eneste dag bliver du inviteret inden for i menneskers liv. Det er dér, du gør en forskel”

©2017 FOLKEKIRKEN | blivpræst.dk | STRATEGI, IDÉ, DESIGN OG TILRETTELÆGGELSE: Handpicked